Miljögifter

PFAS – vår tids värsta miljögift?

Vi har dem i våra kök, garderober och badrum. De finns i vattnet, i luften och i kropparna på människor och djur. Vissa är misstänkt cancerframkallande, andra kan påverka förmågan att få barn.

Vi är över 200 000 som vill ha en tuffare kemikaliepolitik. Gör vår röst ännu starkare!

Det här gör vi

Läkemedel räddar liv, men bidrar också till föroreningar och antibiotikaresistens.

Hur rättar vi till miljöproblemen som plast skapar och vilken roll ska plasten ha i samhället? All plast är inte dålig men vi behöver använda plasten på ett smartare sätt.

Det här tycker vi

Branschen själv hävdar motsatsen - men vi har hittat PFAS i flera sminkprodukter på den svenska marknaden. De har kopplats till en rad hälso- och miljöproblem.

I produkterna vi använder för att bli fräscha finns ironiskt nog många ofräscha ämnen. Det ska vi förändra.

Våra segrar

Vi har räddat pilgrimsfalk och havsörn. Vi har fått bort klor ur papper och kvicksilver från batterier. Med vår märkning Bra Miljöval har vi fått grönare produkter i butikshyllorna.

Miljögifter som sedan länge är förbjudna i Sverige används på många andra håll i världen. Det drabbar framförallt fattiga människor hårt. Ett av länderna där vi stödjer lokala miljöorganisationer är Filippinerna.

Aktuellt Miljögifter