Klimat, energi och transporter

Hög tid för en tuffare klimatpolitik

Än så länge går uppvärmningen att begränsa, men för att det ska vara möjligt krävs förändring.

Vi är över 200 000 medlemmar som står upp för en tuffare klimatpolitik.

Det här gör vi

Vi arbetar för en ambitiös klimatpolitik som lyssnar på vetenskapen och som bygger på global rättvisa. Vi ger konkreta förslag på hur vi kan nå nära nollutsläpp av växthusgaser till år 2030.

Det här tycker vi

Alla aktörer måste öka tempot i klimatarbetet och bidra till att den globala uppvärmningen begränsas till max 1,5 grader. Utsläppen behöver vara nära noll i Sverige 2030.

Våra segrar

Vi har fått igenom koldioxidskatten, fått politiskt gehör för ett klimatpolitiskt ramverk med en klimatlag och påverkat globalt genom samarbeten.

Aktuellt Klimat, energi