Hav och vatten

Skydda haven på riktigt!

Kan vi använda havens resurser utan att hota den biologiska mångfalden? Ja – men då krävs bättre skyddsområden. Därför driver vi projektet Skyddat hav.

Friska hav är en livsviktig fråga för planeten och mänskligheten!

Det här gör vi

Våra hav – världens största ekosystem – är i kris. På bara 40 år har hälften av all fisk försvunnit och flera matfiskar håller på att utrotas.

Det här tycker vi

Vi vill att fler havsområden skyddas. Vi vill se ett globalt förbud mot bottentrålning. Och vi tycker att jordbruket ska förändras, så att haven får en chans att återhämta sig från övergödning.

Våra segrar

Vår kampanj Anti Scampi har gjort jätteräkan till en skamräka. Vi har räddat havsörnen, sett till att Sveriges första marina nationalpark skapats och gjort haven friskare genom att driva fram ett fosfatförbud.

Aktuellt Hav och vatten