Bli samarbetspartner

Naturskyddsföreningen söker strategiska samarbeten för att lösa dagens och framtidens utmaningar. Vi samarbetar med en rad olika organisationer, däribland föreningar och företag, i syfte att sprida intresse för naturen och uppnå ökad miljönytta.

Målen för våra samarbeten är bland annat att engagera fler människor för natur, miljö och hållbar utveckling, öka kännedomen om  och söka stöd för – vår verksamhet och våra mål, sprida kunskap inom våra verksamhetsområden samt verka för konkreta miljöåtgärder. Samverkan med andra är ett viktigt samspel och lärande där vi påverkar och påverkas. 

Naturskyddsföreningen arbetar för att påverka makthavare inom politik, näringsliv och offentlig sektor i Sverige, EU och globalt. Vi identifierar problem och föreslår lösningar, granskar och bygger strategiska allianser. Vi möter och samtalar med politiker, företagsledare och tjänstemän. Makthavarnas beslut och handlingar i dag är helt avgörande för om vi lyckas skydda livet på vår planet i morgon. De politiska besluten ska sätta miljövänliga spelregler för samhället för att gynna en livskraftig natur. Företag och offentliga aktörer ska följa lagar och regler, men även gå före och visa vägen.  

Företagssamarbeten:

Naturskyddsföreningen ingår samarbete med Instalco 2021–2023. Stödet används till att värna om och bevara Östersjön och våra andra livsviktiga vatten i Sverige.

Story House Egmont samarbetar med Naturskyddsföreningen i Operation: Rädda bina – för Bamse förstår att vi ska vara rädda om våra små vänner!

Naturskyddsföreningen och ICA Stiftelsen samarbetar under 2021 inom ramen för kampanjen Operation: Rädda bina med målsättningen är att bidra till starkare biologisk mångfald.

Ikea samarbetar för en ökad miljönytta och kunskapsutbyte. Vårt samarbete innefattar alla våra sakområden samt skolprogrammet Operation: Omställning.

Naturskyddsföreningen inleder ett långsiktigt samarbete med Kjellgren Kaminsky Arkitekter från 2019. Arkitektkontoret ska renovera föreningens huvudkontor med målet att skapa Sveriges mest hållbara kontor.

Smakis har produkter med sociala och ekologiska budskap på utsidan och ett innehåll som är både eko och har mindre tillsatt socker.

BillerudKorsnäs stödjer Projekt Vitryggig Hackspett genom bland annat restaurering av skogar för den akut hotade vitryggiga hackspetten.

Skåvsjöholm var en av de första i sitt slag att bli Svanen-märkt. Nu ingår företaget ett samarbete med Naturskyddsföreningen där havet står i fokus.

Tidigare samarbeten:

Naturskyddsföreningen har sedan januari 2019 ett samarbete med Lagerhaus som syftar till att minska mängden plastpåsar. Lagerhaus tar sedan 1 juni 2017 betalt för alla påsar och donerar del av överskottet till Naturskyddsföreningen

2017 började Hemköp erbjuda pantbara påsar. Nu används intäkterna från initiativet till att stötta Naturskyddsföreningens projekt På Djupet, som fokuserar på att lyfta hur våra hav mår.

Apotek Hjärtat inleder nu en stor satsning för att minska sin miljöpåverkan och byter ut sina platspåsar mot sockerrörspåsar.

Naturskyddsföreningen samarbetar sedan 2017 med MQ och JOY. Butikerna började från och med 1 juni 2017 att ta betalt för plastkassarna i butik och hela överskottet går till Naturskyddsföreningens miljöarbete.

Naturskyddsföreningen ingår samarbete med Cervera. Fokus kommer ligga på arbetet mot miljögifter och markerar startskottet till ett nytt projekt.

Naturskyddsföreningen inleder 2020 ett långsiktigt samarbete med Blomsterlandet. Ett samarbete som första året framförallt lyfter biologisk mångfald genom Operation: Rädda Bina.

Samarbeten med stiftelser:

Skansen samarbetar med Projekt Vitryggig hackspett genom uppfödning av vår akut hotade skogsfågel för utsläpp i det fria.

Upplandsstiftelsen arbetar för att förstärka och utveckla populationen av vitryggig hackspett i Uppsala län, särskilt vid nedre Dalälven.

Nordens Ark är med och räddar pilgrimsfalkar och vitryggig hackspettar genom avel och genom att sprida kunskap om biologisk mångfald.

Vi är förmånstagare för:

GodEl drivs helt utan privat vinstintresse och delar ut vinsten till välgörenhet enligt kundernas val, vilket inkluderar Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningen är sedan 2010 förmånstagare till Svenska PostkodLotteriet, vars överskott fördelas till ideella organisationer.

När du sparar i Swedbank Robur Humanfond går 2 procent av fondförmögenheten till välgörenhet.

Årsredovisning, insamlingspolicy och samverkanspolicy

Vi har 90-konto   Vi är med i Giva Sverige