Skogen och klimatet

Vilken betydelse har skogen för klimatet? Vilken påverkan har hyggesbruk respektive hyggesfritt skogsbruk? Vad menas med att skogen binder kol, och vilken betydelse har kollagring i marken?

8 november 2021 Måndag 18:00 Alvesta Folkets Hus Alvesta Skog och naturvård

Miljövetare Amanda Tas från föreningen Skydda skogen hjälper oss reda ut dessa frågor.

I samarbete med Växjö-kretsen