Publika dagar på Hörjelgården

Till Hörjelgården är du som besökare välkommen året runt, antingen på egen hand eller i samband med aktiviteter, kurser, lägerskolor eller om du själv hyr gården. Hörjel är en naturpärla – en rest av det gamla kulturlandskapet – i Österlens gränstrakter. Här kan du uppleva en bit Skåne som vi tänker oss att det såg ut på Linnés 1700-tal. Se slåtterängar, små åkertegar och besök den vackra betade utmarken.

13 november 2021 Lördag 11:30 Hörjelgården Skåne länsförbund Hav och vatten, Jordbruk och mat, Miljögifter, Skog och naturvård

Till Hörjelgården är du som besökare välkommen året runt, antingen på egen hand eller i samband med aktiviteter, kurser, lägerskolor eller om du själv hyr gården. Hörjel är en naturpärla – en rest av det gamla kulturlandskapet – i Österlens gränstrakter. Här kan du uppleva en bit Skåne som vi tänker oss att det såg ut på Linnés 1700-tal. Se slåtterängar, små åkertegar och besök den vackra betade utmarken.

Hörjelgårdens arrangemang är gratis, spännande och lärorika. Arrangemangen sker i samarbete med Studiefrämjandet och Naturskyddsföreningen, med stöd av Sjöbo kommun och Länsstyrelsen i Skåne.

Hörjelgården ligger i östra delen av Sjöbo kommun, ca sju kilometer nordväst om Tomelilla. Följ skyltar mot Hörjel från vägen genom Vanstad och Äsperöd eller från väg 19, vid Tryde.

 

Årets publika dagar

13.11 Röjning av gären och i naturbetesmark

27.11 Röjning av gären och i naturbetesmark

4.12 Strategidiskussion/jultallrik för de som arbetat under året

Länsstyrelsekurser: 19/3 – Naturvårdsbränning, 23/4 – Skogsbete, 7/5 – Pollinering, 28/5 – Signalarter, 23/7 – Lieslåtter. OBS att det krävs anmälan en vecka i förväg till kurserna! Anmälan till Bengt Nihlgård.