Biologisk mångfald i Skåne 2021

Vi planerar nu för den sjätte upplagan av Biologisk Mångfald i Skåne vilken går av stapeln 20–21 november 2021. Vi hoppas kunna genomföra den som vanligt men tar höjd för att pandemin fortsatt begränsar detta. Konferensen uppmärksammar situationen för den biologiska mångfalden i Skåne, såväl på land som i vatten. Tema vi jobbar med för närvarande är bland annat skånska däggdjur och pollinatörer. Vi återkommer framöver med program med mera.

20 november 2021 Lördag 00:00 - 00:00 Tyringe kurhotell, Tyringe, Skåne Skåne länsförbund Hållbar konsumtion, Klimat, energi, Hav och vatten, Jordbruk och mat, Miljögifter, Skog och naturvård

Vi planerar nu för den sjätte upplagan av Biologisk Mångfald i Skåne vilken går av stapeln 20–21 november 2021. Vi hoppas kunna genomföra den som vanligt men tar höjd för att pandemin fortsatt begränsar detta. Konferensen uppmärksammar situationen för den biologiska mångfalden i Skåne, såväl på land som i vatten. Tema vi jobbar med för närvarande är bland annat skånska däggdjur och pollinatörer. Vi återkommer framöver med program med mera.

Fortsatt kan du här hitta material och program för konferensen 2019 på hemsidan (se länk), som på agendan hade en övergripande koppling till hur klimatförändringar och invasiva arter påverkar skånsk flora och fauna.

Bakom konferensen står Naturskyddsföreningen i Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Skånes Ornitologiska Förening, Lunds Botaniska Förening, Studiefrämjandet Skåne-Blekinge, Lunds Entomologiska Sällskap och Puggehatten: Skånes Mykologiska Förening.