Mer än 100 år av envis kamp

Naturskyddsföreningen bildades i maj 1909 och har sedan dess varit med och påverkat de flesta stora beslut om miljöfrågor som till exempel miljölagstiftning, att Naturvårdsverket inrättades och att det finns miljömärkning av varor och tjänster. Om inte vi hade funnits hade Sverige faktiskt sett annorlunda ut. När föreningen fyllde hundra år kunde vi räkna ihop 243 stora och små områden runt om i Sverige som skyddats och räddats tack vare insatser av Naturskyddsföreningen - centralt, regionalt eller lokalt. Ibland har arbetet gjorts tillsammans med andra föreningar och ofta med några få eldsjälar som satsat fantastiska mängder tid och kraft. Vi har under åren haft många framgångar. Ibland dröjer det mellan föreningens förslag och myndigheternas beslut men vi har ändå envist fortsatt att jobba för det vi tror på. Och resultaten har kommit. Det märks när vi summerar allt som hänt.

2019

Många medlemmar skrev på den europeiska namninsamlingen mot att biodiesel med palmolja subventioneras av EU. Det var framgångsrikt och EU-subventionen togs bort 2019. I Sverige lyssnade politikerna på oss och har stoppat de statliga exportkrediterna från att investeras i fossila verksamheter utomlands. 231 000 medlemmar. 

2018

Ingen kalkbrytning i Ojnareskogen

2018 kom det glädjande beskedet att inget kalkbrott tillåts i Bunge vid Ojnareskogen på Gotland. I över tio år har Naturskyddsföreningen deltagit i den juridiska processen för att rädda den fantastiska naturen och de särpräglade arterna i Bunge och Ojnareskogen.

2017

Vår medlemstidning Sveriges Natur vinner guldspaden för ett reportage om svenska marknaden för biodiesel och dess kopplingar till palmoljeodling i Asien. 779 produkter är märkta med vår miljömärkning Bra Miljöval, en ökning med 43 produkter från 2016. 

2016

Efter påtryckningar från bland annat Naturskyddsföreningen blir det hormonstörande ämnet Bisfenol A förbjudet i kvitton och biljetter inom EU, eftersom det kan skada reproduktionsförmågan. En seger för folkhälsan! 226 000 medlemmar.

2015

Stor seger mot miljögifter

EU beslutar om att skärpa reglerna mot de miljöskadliga kemikalierna nonylfenoletoxilater, som är vanliga i textilier. Det var Naturskyddsföreningen som för åtta år sedan väckte frågan.
221 000 medlemmar.

2014

Sveriges största klädbytardag genomfördes för femte året i rad och slog rekord med över 11 500 deltagare. Att byta kläder istället för att köpa nytt är en ren miljövinst.

2013

Kampanj för mer eko

Under 2013 jobbade vi extra hårt för att öka konsumtionen av ekologisk mat – "byt till eko". Vi släppte bland annat en film med Anders & Måns.

2012

Första året vi arrangerar Naturvänliga Veckan, en vecka i juni där vi arrangerar roliga aktiviteter i hela landet som alla har med praktisk naturvård att göra.

2011

Kampanj mot jätteräkor

Vi drar igång kampanjen "Anti Scampi" för att en gång för alla få slut på konsumtionen av jätteräkor. Massor av livsmedelskedjor, restauranger och inte minst privatpersoner går med.

2009

Naturskyddsföreningen fyller 100 år!

En av våra hundraårspresenter är att Kosterhavet äntligen blir Sveriges första marina nationalpark, vilket vi föreslog redan 1992.

2008

Äntligen ett förbud mot drivgarn i Östersjön! Vi har drivit kravet kravet på ett förbud i tio år. 181 000 medlemmar.

2007

Fjället Städjan i Dalarna räddas från exploatering tack vare våra miljöjurister. 178 000 medlemmar.

2006

Vi blir "årets opinionsbildare" i Almedalen tack vare vår kampanj för Östersjön. Politikerlöften om fosfatförbud infrias. 169 000 medlemmar.

2005

Vi lobbar hårt inom klimatområdet – regeringen bibehåller klimatmålet. 168 000 medlemmar.

 
 

2004

Vi överklagar EU:s beslut att tillåta det giftiga ogräsmedlet parakvat. EU-domstolen förbjuder sedan medlet 2007. 168 000 medlemmar.

2003

Föreningen arbetar intensivt med att rädda så mycket som möjligt av EU:s nya kemikalielagstiftning genom unionens beslutsmaskineri. Beslut tas 2006. 170 000 medlemmar.

2002

EU tillåter medlemsländerna att införa kilometerskatter för tung trafik. 166 152 medlemmar.

2001

Stora Alvaret på Öland blir äntligen ett världsarv. Vi har velat skydda området sedan 1957. 142 651 medlemmar.

2000

Skatt på avfall införs, till stora delar efter vårt förslag från 1993. 127 876 medlemmar.

1999

Kampanjen ”Rädda skogens liv” startas för att bevara naturskogar. 98 skogar har hittills räddats från avverkning. Sveriges Natur blir första tidning i Norden märkt med, FSC, Forest Stewardship Council, en internationell organisation och ett system för certifiering – ”märkning”. Tidningens papper klarar FSC:s krav på råvara från miljömässigt ansvarsfullt skogsbruk. 138 583 medlemmar.

1998

Länsråd Göran Enander blir ordförande. Färnebofärdens Nationalpark vid nedre Dalälven bildas. Naturskyddsföreningen når en seger efter gediget arbete med Stig Holmstedt som pådrivande eldsjäl. Han kunde sedan 1973 räkna ihop 64 skrivelser, 21 remissvar, 170 brev och 14 större rapporter, 75 promemorior, 22 tidningsartiklar, 43 innemöten och 12 fältbesiktningar på vägen till nationalparken. 163 802 medlemmar.

1997

167 908 medlemmar.

1996

175 946 medlemmar.

1995

Biolog och författare Bo Thunberg blir föreningens ordförande. De första kriterierna för skogscertifiering FSC, som föreningen är med och tar fram, presenteras. 183 313 medlemmar.

1994

Föreningen presenterar ett radikalt förslag på skatteväxling, det vill säga beskatta miljöpåverkan hårdare och arbete mindre. 186 970 medlemmar.

1993

Vid Naturskyddsföreningens höstkonferens bildas nätverket Hållbara kommuner. Trängselskatter är ett nytt förslag som lyfts fram av föreningen. Tyresta Nationalpark bildas. En seger för föreningen! Det har gått 63 år sedan Naturskyddsföreningen 1936 förmådde Stockholm att köpa marken för att rädda skogen. 193 886 medlemmar.

1992

Den stora världsmiljökonferensen anordnas i Rio. Agenda 21 initieras. 200 072 medlemmar.

1991

Lodjuret fridlyses

Efter en intensiv kampanj från bland annat Naturskyddsföreningen får Naturvårdsverket ett höjt anslag för inköp av mark, från 100 miljoner till 140 miljoner. Miljöpropositionens ursprungliga förslag innebar en sänkning till 80 miljoner. Lodjuret fridlyses, något som föreningen kämpat länge för. Världens första koldioxidskatt införs i Sverige. Idén kom från Naturskyddsföreningen. Föreningens miljömärkning Bra Miljöval sätts nu också på produkter. 206 274 medlemmar. 1991 startas också Natursnokarna, föreningens barn- och ungdomsverksamhet, av Naturskyddsföreningen i Saltsjöbaden. 

1990

Biolog Ulf von Sydow blir ordförande. Den första Miljövänliga Veckan anordnas. Efter 20 års arbete är havsörnen inte längre akut hotad, men fortfarande sårbar. Ett biståndssekretariat inrättasCCB, Coalition Clean Baltic, som knyter ihop miljöorganisationer i alla länderna runt Östersjön för att man gemensamt skall kunna agera för att rädda Östersjön startas. Föreningen tar över Projekt Vitryggig Hackspett. Arbetet inriktas på att skydda lämpliga skogsbiotoper med gammal lövskog. 198 022 medlemmar.

1989

Miljömärkningen Bra Miljöval införs

PLM KO-anmäls av föreningen och får fortsättningsvis inte kalla aluminiumburken för miljövänlig. Första märkningen med föreningens egen miljömärkning Bra Miljöval, som till att börja med satt på hyllkanterna.193 787 medlemmar.

1988

Projekt Handla Miljövänligt inleds. Den första upplagan av boken Handla Miljövänligt av Bo Thunberg och Fredrik Holm kommer ut på Naturskyddsföreningens förlag. Boken kommer så småningom att säljas i nästan 400 000 exemplar! Föreningen driver fram ändring i vägtrafikförordningen – miljöhänsyn kan också vara grund för fartsänkning. Naturräddarfonden inrättas. 164 901 medlemmar.

1987

Ett femte biståndsmål som rör milön och naturresurserna antas av riksdagen. ”Stegen före” bildas av föreningskretsen i Jokkmokk. Ett nytt sätt att hitta skyddsvärda skogsområden med hjälp av indikatorarter utvecklas. Med stöd från SIDA bildas Nord/Syd sekretariatet på Naturskyddsföreningens kansli. 149 231 medlemmar.

1986

Naturskyddsföreningen köper Småländska Taberg AB och räddar därmed berget undan exploatering, gruva och skidbacke. Sjaunja blir naturreservat, 58 år efter att Naturskyddsföreningen första gången föreslog skyddet. Avverkningar i Ainettivuoma stoppas genom att föreningen griper in och förhandlar med markägaren. 122 800 medlemmar.

1985

Professor Per Wramner väljs till ordförande. Föreningen startar sin sedan återkommande granskning av partiernas miljöarbete inför valet. Kampanjen ”Levande skog” med en bok med samma namn av Roger Olsson, var en folkbildningskampanj om hur föreningen skulle kunna påverka skogsbruket. 110 266 medlemmar.

1984

Skyddsvärda fjällnära områden vid Kirjesålandet, Dellikälven och Pärlälven räddas efter intensivt arbete, många skrivelser och uppvaktningar. Naturskyddsföreningen driver tillsammans Operation 40 miljoner som resulterar i att Naturvårdsverkets anslag för inköp av skyddsvärd mark höjs från 20 till 40 miljoner. Tingvallamossen räddas efter insatser från föreningen som får politiker i länsstyrelsen i Älvsborg att ändra sig. 94 835 medlemmar.

1983

87 266 medlemmar.

1982

Internationella försurningssekretariatet bildas i samarbete med bland annat Fältbiologerna och Fritidsfiskarna. 79 402 medlemmar.

1981

Föreningen uppmanar politikerna att inte vänta på bevis utan att handla när det gäller koldioxidutsläppen som påverkar världsklimatet. Det första informella handlingsprogrammet mot försurning skapas. Föreningen engagerar sig hårt i att stoppa avverkningarna i de fjällnära skogarna. 70 535 medlemmar.

1980

Föreningen tar inte aktiv ställning i kärnkraftsomröstningen. Fegt tyckte bland andra ungdomsföreningen Fältbiologerna. 64 731 medlemmar.

1979

Naturskyddsföreningen tar upp frågan om ekologisk konsumentupplysning, fröet till det som så småningom skulle bli en viktig del av föreningens arbete var sått. Naturskyddsföreningen bestämmer sig också för att verka för returpappershantering. Föreningen bestämmer sig för att verka för att oblyad bensin ska införas. 66 000 medlemmar.

1978

65 900 medlemmar.

1977

Riksdagen beslutar att de fyra orörda Norrlandsälvarna ska bevaras. En seger för föreningen, även om Naturskyddsföreningen ville ha ytterligare älvsträckor skyddade. 1957 väckte Naturskyddsföreningen frågan om att vårjakt på sjöfågel borde förbjudas. Nu kommer beslutet, tjugo år senare! 64 500 medlemmar.

1976

Naturskyddsföreningen föreslår att freongaser som påverkar ozonskiktet negativt ska förbjudas. 59 312 medlemmar.

1975

55 228 medlemmar.

1974

Dispensen för att använda DDT i skogsbruket, som Naturskyddsföreningen intensivt motarbetat, dras äntligen in. 53 590 medlemmar.

1973

Regeringsråd Bengt Hamdahl blir ordförande. Aktion igelkott uppmärksammar på hoten mot igelkotten. 47 690 medlemmar.

1972

Tillsammans med Fältbiologerna driver föreningen en uppmärksammad kampanj mot tvättmedel med fosfater. FN:s första stora miljökonferens anordnas i Stockholm. DDT och PCB förbjuds. Projekt Varg inleds för att rädda vargstammen i Sverige. Projekt Pilgrimsfalk startar. 43 301 medlemmar.

1971

40 593 medlemmar.

1970

Efter en tio år lång strid är Vindelälven räddad (tror man i alla fall då). 39 900 medlemmar.

1969

35 700 medlemmar.

1968

Föreningen får en framgång i och med att alla vilda däggdjur och fåglar fridlyses utom vid fastställda jakttider. 32 900 medlemmar.

1967

Naturvårdsverket bildas. 1935 föreslog föreningen första gången att en myndighet skulle behövas. 31 300 medlemmar.

1966

31 000 medlemmar.

1965

28 900 medlemmar.

1964

26 900 medlemmar.

1963

Naturskyddsföreningens höstkonferens detta år blir klassisk. Biociderna uppmärksammas och diskuteras. Föreningen hävdar att bevisbördan bör vändas så att tillverkarna ska bevisa ofarligheten istället för att andra ska tvingas bevisa biocidernas farlighet. Statens Naturvårdsnämnd bildas och ersätts 1967 med Statens Naturvårdsverk. Det är en framgång för Naturskyddsföreningen som länge drivit att det ideella naturvårdsarbetet måste få starkare stöd från staten. 25 000 medlemmar.

1962

Håll Naturen Rent-kampanjen startas av föreningen. 22 500 medlemmar.

1961

Den så kallade Freden i Sarek inträder. Det är en överenskommelse mellan staten och naturvården som innebär att vattenkraftsutbyggnaden ska begränsas. 19 100 medlemmar.

1960

Karl Borg, veterinär, skriver i Sveriges Natur om råkor som förgiftats av utsäde som behandlats, betats med såväl kvicksilver som aldrin, ett klorerat kolväte. Växtskyddaren Bertil Wahlin uppmanar till försiktighet vid användning av gifter och framhåller att växtförädling och biologiska metoder böra användas istället för gifter. 17 650 medlemmar.

1959

På föreningens höstkonferens diskuteras problemet med biocider i jordbruket. 15 225 medlemmar.

1958

I slutet av 50-talet och början av 60-talet inleder föreningen inventeringar av havsörnar, pilgrimsfalkar och berguvar – arter som alla kom att hotas av utrotning i Sverige. 12 850 medlemmar.

1957

Naturskyddsföreningen uppvaktar regeringen om att snabba åtgärder behöver sättas in mot vattenföroreningar. Samma år börjar föreningen driva frågan om skydd för de stora rovdjuren och stopp för vårjakt på sjöfågel. Sten Selander, fil dr och författare, medlem sedan föreningens start och ordförande 1936-1947 avlider. Även inom Naturskyddsföreningen pågår en diskussion om atomkraften kan rädda älvarna. 10 870 medlemmar. 

1956

8 120 medlemmar.

1955

6 205 medlemmar.

1954

Jordbruksministern får motta en förteckning över skyddsvärda vattendrag och sjöar som sammanställts av föreningen. Denna lista leder till en översyn av skyddsbehoven. 6 139 medlemmar.

1953

Justitieråd Gösta Wallin blir ordförande. En ny naturskyddslag införs. 1946 föreslog föreningen för jordbruksministern att man borde göra en genomgripande omarbetning och modernisering av den naturvårdslagstiftning som fanns. Det leder till en utredning och så småningom ett beslut. 5 817 medlemmar.

1952

Föreningen har nått över 5 000 medlemmar

38 lokala biologiföreningar och andra organisationer med sammanlagt 6 000 medlemmar är också anslutna till Naturskyddsföreningen. 5 024 medlemmar.

1951

Föreningen deltar i en utredning om en ny naturskyddslag. 4 914 medlemmar.

1950

Strandskyddet införs. Föreningen köper Komosse, en av de största myrarna i södra Sverige. 4 949 medlemmar.

1949

På 40-talet föreslår Naturskyddsföreningen att man bör ta fram en riksplan över Sveriges naturresurser. Detta förverkligas 1972 då propositionen om den fysiska riksplanen läggs fram. Stockholms Naturskyddsförening bildades som första direktanslutna lokalförening. I dag har Stockholmsföreningen drygt 13 00 medlemmar och är landets största lokala krets. 4 723 medlemmar.

1948

Den internationella naturvårdsunionen, IUCN bildas. Naturskyddsföreningen är en av stiftarna. Aktse-hemmanet norr om Kvikkjokk köps och skyddas. Sten Selander och Dag Hammarskjöld får bidrag från bland annat Fjällklubben. Nygårds myr räddas undan dikning. Med bidrag från Fältbiologerna kan föreningen köpa och rädda en del av Komosse. 4 585 medlemmar.

1947

Fältbiologerna bildas

Professor Hugo Osvald blir ordförande. Naturskyddsföreningens ungdomsorganisation Fältbiologerna bildas. Den heter länge Sveriges Fältbiologiska Ungdomsförbund, SFU. 4 347 medlemmar.

1946

Fjällhemmanet Aktse vid porten till Sarek köptes av föreningen. Föreningen föreslår en ny naturskyddslag. 4 143 medlemmar.

1945

Fågelsektionen inom Naturskyddsföreningen ombildas till Sveriges Ornitologiska Förening. 4 052 medlemmar.

1944

3 419 medlemmar.

1943

Tidskriften Sveriges Natur startar med Nils Dahlbeck och Kaj Curry-Lindah som redaktörer. 2 794 medlemmar.

1942

Föreningens intendent Nils Dahlbeck får motta ett brev som visar att ingen häckning av havsörn konstaterats utmed västerbottenkusten, endast ett örnpar har observerats inåt land. 2 690 medlemmar.

1941

2 600 medlemmar.

1940

2 500 medlemmar.

1939

Andra världskriget startar. Föreningen beslutar att samarbeta med Samfundet för hembygdsvård och ge ut en gemensam årsskrift. 2 400 medlemmar.

1938

2 415 medlemmar.

1937

Föreningen föreslår att Stora Alvaret på Öland ska skyddas. Området blir världsarv 2001. 2 426 medlemmar.

1936

Författaren och fil dr Sten Selander väljs till ordförande. 2 481 medlemmar.

1935

Professor Henrik Hesselman blir föreningens ordförande. Föreningen utformar sitt första förslag om att det behövs en myndighet för naturvård. 2 657 medlemmar.

1934

Professor Nils Lithberg bli ordförande. 30-talets ekonomiska kris märks i föreningen. Statsanslaget till föreningen sänks från 5 500 kr till 3 500 kr. 2 762 medlemmar.

1933

Naturskyddsföreningens styrelse utarbetar en regionplan för Stockholm, vilken antagligen till stor del ligger bakom besluten att Stockholms stad 1936 köper Tyrestaskogen och Nacka gård 1939 – beslut som stockholmarna än idag har stor glädje av och som antagligen räddade skogen från exploatering. 2 913 medlemmar.

1932

Föreningen har 293 ombud runt om i landet. Av dem är sju kvinnor. 2 909 medlemmar.

1931

Föreningen bedriver en kampanj mot anskrämlig vägreklam. Automobilklubben hör till dem som  ger sitt stöd till kampanjen. Thor Högdahl avlider. Han var Naturskyddsföreningens förste sekreterare och redaktör för föreningen årsskrift Sveriges Natur under 22 år, ända fram till sin död. En kvinna söker bidrag för naturinventeringar från föreningen. Hon får 150 kronor för att inventera märkliga områden och föremål i Bohuslän. 3 101 medlemmar.

1930

Överdirektör Axel Gavelin väljs till ordförande. Samtidigt som föreningen får uppdraget att vara remissinstans kommer den första testamentariska donationen, 30 000 kr av Maria Pripp. Anna Lindhagen, social reformator och välkänd profil inom Naturskyddsföreningen får pengar i present som hon köper Stora och Lilla Sandböte för. Naturskyddsföreningen får ta över Sandböte 1958. 3 304 medlemmar.

1929

3 337 medlemmar.

1928

Naturskyddsföreningen får 5 330 kr som samlats in Skogsungdomens Tåkernfond för att skydda fågellivet vid Tåkern. 

Vi föreslår också att Europas största myrområde Sjaunja och nationalparken Muddus ska fredas. 3 195 medlemmar.

1927

En insamling startas för att skydda fågellivet vid sjön Tåkern. 2 994 medlemmar.

1926

2 360 medlemmar.

1925

2 397 medlemmar.

1924

2 528 medlemmar.

1923

2 499 medlemmar.

1922

Bävern är försvunnen från Sveriges natur, men ett bäverpar planteras ut i Bjurälven i Jämtland. 2 646 medlemmar.

1921

2 977 medlemmar.

1920

3 214 medlemmar.

1919

Riksdagen röstar för att Vattenfall ska få bygga en stor Damm vid Suorva i Stora Sjöfallets nationalpark. Föreningens årsskriftsredaktör Thor Högdahl och sekreterare gick till storms mot beslutet och kallade det ”ett hån mot allt vad natur och naturskyddslagar heter”. 3 616 medlemmar.

1918

3 305 medlemmar.

1917

Professor Rutger Sernander väljs till ordförande. 3 274 medlemmar.

1916

3 171 medlemmar.

1915

Samfundet för hembygdsvård bildas. Naturskyddsföreningen är medlem. 2 849 medlemmar.

1914

Naturminnesmärken rapporteras – jätteträd, flyttblock och geologiska formationer. 2 725 medlemmar.

1913

2 408 medlemmar.

1912

Ängsö i Stockholms norra skärgård blir nationalpark. 1 807 medlemmar.

1911

Hamra blir nationalpark. Området ligger i Ljusdals kommun. 1 283 medlemmar.

1910

Abisko, Stora Sjöfallet, Sarek, Garphyttan, Sonfjället och Gotska Sandön blir nationalparker efter ett förslag från föreningens grundare. Vid Naturskyddsföreningens första årsmöte har föreningen 548 medlemmar.

1909

Naturskyddsföreningen bildas!

En grupp engagerade personer bildade den 16 maj 1909 det som skulle komma att bli Sveriges största, äldsta och viktigaste miljöorganisation – Naturskyddsföreningen. Denna grupp som efter ett år hade vuxit till några hundra personer är idag, hundra år senare, en folkrörelse med över 200 000 medlemmar! Senare samma år antas den första naturskyddslagen.