Jorden runt med Naturskyddsföreningen

Vi älskar naturen på hela jordklotet. Miljöproblemen stannar inte vid länders gränser. Därför samarbetar vi med andra organisationer som också kämpar för en bättre värld. Följ med på vår resa jorden runt och möt människor som gör skillnad.

Filtrera efter:

RENSA VAL
PLATS
Test
Abalobi arbetar för småskaligt fiske i Sydafrika.
Hav och vatten, Globalt arbete

Hållbart småskaligt fiske är viktigt för både miljömässig hållbarhet, livsmedelsförsörjning samt utrotande av fattigdom. Men det hotas bland annat av privatisering och bristfällig reglering och implementering av befintlig lagstiftning. Abalobi ICT4 Fisheries i Sydafrika använder modern informationsteknologi för att öka social rättvisa för småskaliga fiskare, bidra till hållbar förvaltning av marina resurser och fiskeresurser, samt bygga resiliens för att möta klimatförändringar.

Skog i Indien.
Skog och naturvård

Urfolks rättigheter åsidosätts på många håll världen över. I delar av Asiens regnskogar har urfolken drivits bort från sina hem när privata bolag först skövlat regnskogen och sedan anlagt plantager, bland annat för att producera palmolja.

Foto på en person som håller ett guldsmycke i sin utsträckta hand.
Miljögifter

Att få fram guld till smycken orsakar en tredjedel av alla kvicksilverutsläpp i världen. Den småskaliga guldutvinningen kännetecknas av stora miljö- och hälsoproblem och usla arbetsvillkor. Det här försöker organisationen Ban Toxics råda bot på i Sydostasien och Asien.

Foto på solceller med lanskap i bakgrunden.
Klimat, energi

I dag lever en stor del av jordens befolkning utan el eller med träkol som enda energikälla. Det vill Bank Information Center Europe (BIC Europe) och Naturskyddsföreningen ändra på. Tillsammans driver vi ett gemensamt projekt för att öka Världsbankens investeringar i förnybara energisystem.

Foto på en person som får i ett fält med grödor.
Jordbruk och mat

Fortfarande krävs mycket arbete för att ekologiskt lantbruk ska bli ett alternativ för många småbrukare. En viktig del i det arbetet handlar om information och kunskapsutbyte samt att medvetandegöra både de miljömässiga och ekonomiska fördelarna för småskaliga producenter.

Människor från organisationen Canco som firar Värlsfiskedagen i november 2016.
Hav och vatten

I södra Kenya pågår ett projekt för att rädda och återplantera mangroveskog. Det har betydelse för alla. Lokalbefolkningen får försörjning och skydd, men det är också en viktig nyckel för att bromsa de globala klimatförändringarna.

Personalen på det afrikanska nätverket CAOPA som arbetar med frågor om hållbart, småskaligt fiske.
Hav och vatten, Globalt arbete

Det afrikanska nätverket CAOPA arbetar för ett hållbart fiske, bättre villkor för småskaliga fiskare, och inte minst kvinnor som arbetar inom fiskerinäringen. Fokus har länge legat på Västafrika, men de senaste åren har nätverket utvidgats även till östra Afrika och fått allt mer genomslag internationellt.

Man som skördar kaffebönor.
Jordbruk och mat

Att ekologiskt lantbruk kan ge stora skördar och god lönsamhet visar verksamheten som Centro Ecológico bedriver i regionen Rio Grande do Sul i södra Brasilien. En verksamhet som har påverkat synen på jordbruksmetoder i hela landet.

Foto på en kvinna som torkar fisk.
Hav och vatten

I en global värld är det ofta det småskaliga som drabbas hårdast. Fisken i vattnen utanför Västafrika tas upp i snabbare takt än naturen hinner fylla på. Det drabbar den småskaliga fiskerinäringen och människor med få eller inga andra försörjningsmöjligheter allra hårdast.

Foto på människor som handlar grönsaker.
Hållbar konsumtion

För att nå långsiktiga globala miljöresultat är det viktigt att tillvarata och koordinera den kunskap och kompetens som finns hos både miljö- och konsumentorganisationer över hela världen. Naturskyddsföreningen, tillsammans med den globala konsumentorganisationen Consumers International, gör just det. Något som kommer till uttryck under Green Action Week.

Globala nyhetsbrevet

Följ oss och vårt globala arbete med natur och miljö.