Ideellt arbete som räddar falkar, skyddar skogar och jagar miljöbovar

Nej, Naturskyddsföreningen är ingen myndighet. Vi är en ideell förening som startade för över hundra år sedan av en grupp vetenskapsmän. Konstnärer som Anders Zorn och författare som Selma Lagerlöf anslöt sig, och med tiden växte vi till över 200 000 medlemmar. Idag är vi Sveriges största miljöorganisation.

Naturskyddsföreningen är sedan decennier Sveriges mest inflytelserika miljöorganisation. Vi påverkar politiker, jagar miljöbovar och påverkar lagstiftningen. Vi sätter rampljuset på brinnande miljöfrågor genom rapporter, kampanjer, böcker, debatter, konferenser och ett intensivt pressarbete.

Klimat, hav, skog, jordbruk och miljögifter är våra viktigaste arbetsområden. Det senaste decenniet har vårt globala arbete blivit allt större och starkare. Vi samarbetar och stödjer ett 40-tal miljöorganisationer över hela världen, tack vare pengar från Sida. Vi står dessutom bakom miljömärkningen Bra Miljöval som hjälper dig att hitta de produkter och tjänster som är minst skadliga för miljön.

Vi ser till att det verkligen händer något

Vårt hundraåriga arbete har gett resultat. Vi har räddat pilgrimsfalken från utrotning. Vi har tvingat industrin att tillverka miljövänligare papper. Vi har bidragit till att få ett förbud mot två av världens farligaste ämnen; DDT och kvicksilver. Vi har räddat hundratals unika skogar från avverkning. Vi har sett till att svenska matbutiker börjat sälja ekokaffe. Och mycket, mycket mer. Tillsammans har vi kammat hem en lång rad segrar. Men vi är långt från nöjda.

Våra medlemmar bestämmer

Naturskyddsföreningens framgångar bygger på våra medlemmars stöd och ideella arbete. Vi arbetar regionalt i 24 länsförbund och lokalt i 270 kommunkretsar. Vartannat år bjuder vi in alla medlemmar till riksstämman, som är det högsta beslutande organet. Stämman utser en styrelse som leder riksföreningens arbete. Till sin hjälp har styrelsen ett kansli med cirka 160 anställda, varav runt 130 i Stockholm, cirka 20 i Göteborg och omkring 5 i övriga landet. Antalet anställda värvare varierar mycket under året och är därför inte med i siffran.

Naturskyddsföreningen och framtiden

Vår strategi för framtiden möter såväl Sveriges miljömål som FN:s 17 mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. Naturskyddsföreningen kommer att fortsätta att verka för vassare lagstiftning och ekonomiska styrmedel, förändrade normer och beteenden och vi tror att verklig förändring bygger på solidaritet inom hela samhället, mellan generationer och mellan länder.
> Läs mer om våra prioriteringar under de kommande åren

Gör oss ännu starkare

Ju fler vi är, desto fortare kan vi förändra världen. Vill du hjälpa oss? För 24 kr/mån blir du medlem i Naturskyddsföreningen. Du som vill är också varmt välkommen att engagera dig ideellt, på den nivå som passar dig. Alla är välkomna!

Bli månadsgivare

Bli månadsgivare idag och stöd kampen för natur och miljö. Tillsammans har vi kraft att förändra.