Solceller och batterilager ska minska belastning på elnät

Skanska testar ny innovativ lösning.

Miljömärkningen finns inom följande områden

Bra Miljöval Biobränsle innebär mindre påfrestning på skog, växt- och djurliv samt klimat.

Bra Miljöval är en oberoende miljömärkning av el. Vi ställer hårda krav på hur elen produceras.

Genom att välja fjärrvärme märkt med Bra Miljöval gör du en stor miljöinsats på ett enkelt och billigt sätt.

Försäkringar som är miljömärkta med Bra Miljöval innebär att försäkringsbolaget agerar miljömedvetet i upphandling, drift och förvaltning av försäkringspremien.

Kosmetiska produkter som är miljömärkta med Bra Miljöval utsätter inte människor och miljö för giftiga och hälsofarliga ämnen.

Kemiska produkter som är miljömärkta med Bra Miljöval utsätter inte människor och miljö för giftiga och hälsofarliga ämnen.

Bra Miljöval säkerställer att nyproducerade kläder och textilier tillverkas på ett hållbart sätt. Vi miljömärker även återanvända kläder och re-design.

Godstransporter som är miljömärkta med Bra Miljöval klarar högt ställda krav både när det gäller utsläpp och övrigt miljöarbete.

En resa märkt Bra Miljöval ger begränsad klimatpåverkan, är energieffektiv och ger låga hälsofarliga utsläpp. Res miljömärkt!

Butiker som är märkta med Bra Miljöval driver ett gediget miljöarbete och det finns ett brett utbud av ekologiska och miljömärkta produkter i butiken.

Bra Miljöval Mobilabonnemang innebär att man minskar mobiltelefonens miljöbelastning genom att gynna system för återbruk, reparation och miljösmart mobil användning.

Hitta miljömärkta produkter och tjänster

Här kan du söka efter produkter och tjänster märkta med Bra Miljöval.